7. Dünya Carfree Konferansı

Dünya Otomobilsiz Şehirler Ağı  (World Carfree Network), otomobil kullanımına alternatif olarak, sağlıklı çevre ve toplum için yürüme, bisiklet ve toplu taşımı destekleyen, şehirlerde daha az otomobil kullanımını hedef alan kişi, kurum ve grupların ortak hareket etmesini amaçlayan uluslararası bir ağdır. Her yıl farklı uygulamaların paylaşılması ve sonuçlarının tartışılması için, Dünya Otomobilsiz Şehirler Ağı içinde yer alan farklı ülkelerden organizasyonların bir araya geldiği konferansların yedincisi 27-31 Ağustos 2007 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmiştir. Konferansın teması “İklim Değişikliğinde Yaşanabilir Bir Gelecek Kurmak” olarak belirlendi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim görevlisi Yard. Doç. Dr.  Kevser Üstündağ, gerçekleştirdiği “İnsan Merkezli Ulaşım” çalışmaları kapsamında World Carfree Network ile bağlantıya geçerek, Network’un düzenlediği “Towards World Carfree Cities” konferansının 2007 senesinde Türkiye’de yapılmasını sağlayarak organizasyonunu üstlendi. Organizasyon aşamasında, içinde Suat Ayöz Trafik Mağdurları Derneği başkanı Yeşim Ayöz’ün de bulunduğu ve çoğu gönüllü öğrencilerden oluşan bir ekip olarak biraraya geldik.

Konferans, uluslararası deneyimleri paylaşmak, uygulayıcıların karşılaştıkları sorunları ortaya koymak, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve tüm toplumda iş birliğini ile gerçekleştirildi.

Türkiye’de özel araç kullanımından kaynaklanan ve çevre kirliliğinin en önemli göstergesi olan sera gazı emisyonları oranı, 1990 yılından bu yana hızla artarak tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. İstanbul’da otomobil sahipliğinin Türkiye otomobil sahipliği içindeki oranının önemli bir paya sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda, otomobile bağımlı olan kent içi ulaşımda toplu taşım, yürüme, bisiklet gibi alternatif çözümlerle yeni bir yapılanmayı gerektirmektedir. Konferansta, özelde İstanbul’un, genelde dünya deneyimlerinin tartışıldığı, insan hareketliliğini merkeze alan, bütünleşik bir ulaşım sisteminin hayata geçirilmesine yönelik çözümler üzerine oturumlar, workshoplar ve etkinlikler gerçekleştirdi.

Konferansta, küresel iklim değişikliğine dikkat çekilerek; gelecekte daha iyi yaşanabilir bir çevre için daha az otomobilin kullanıldığı, günlük ihtiyaçların yürüme mesafeleri içinde yer aldığı, farklı ulaşım türlerinin verimli kullanıldığı, toplumun her kesiminin ulaşım imkanlarından eşit şekilde yararlandığı, toplu taşım, bisiklet ve yaya bütünleşmesinin sağlandığı şehirlerin nasıl kurgulanacağı tartışıldı.

Konferansın bir ürünü olarak ”Ayda Bir Gün Sokak Bizim” etkinlikleri pilot proje olarak gerçekleştirilmeye başlandı ve Şişli’de dört farklı sokakta uygulandı. Bu projenin başarısı, Sokak Bizim Derneği’nin kurulmasının temellerini attı.